Kerkennacht? Of -middag en – avond?
De ‘nacht’ is in dit verband een rekbaar begrip. In overleg met de projectgroep Kerkennacht Amersfoort kunnen de kerken hun tijden en activiteiten plannen. Sommige beginnen later, andere stoppen eerder. Of kiezen juist voor een speciaal ‘nachtvullend’ programma. De volgende dag (zondag), zijn er in vrijwel alle kerkgebouwen kerkdiensten, waardoor ze niet de hele nacht kunnen doorgaan.

Wanneer is de Kerkennacht?
De Kerkennacht wordt gehouden in het weekend van de langste dag. In 2017 is dat het weekend van 23-25 juni. Kerken bepalen zelf welke dag in dat weekend het beste past.

Kerkennacht Amersfoort 2017  (zaterdag 24 juni)
Het wijkgerichte programma (in samenwerking met de kerken in een wijk) zal op vrijdagavond plaatsvinden.
Het centrale programma zal op zaterdag en zaterdagavond plaatsvinden.

Wie betaalt de organisatie?
Een deel van de projectkosten wordt betaald door de Raad van Kerken, deelnemende kerken en giften van particulieren. Ook uw bijdrage is hartelijk welkom op no. NL18 INGB 0002 3071 32 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. Kerkennacht.

Waarom meedoen?
Meedoen aan de Kerkennacht is een uitgelezen kans om de mensen in de directe omgeving te laten zien wat je als kerk allemaal te bieden hebt. Zo maak je van het weekend van de langste dag een bezinnend feest! Vaak blijkt ook dat de samenwerking tussen kerken een verrijking is. Er ontstaan allerlei contacten tussen kerken, waardoor mensen elkaar ook na de Kerkennacht gemakkelijker blijven vinden en opzoeken.

Hoe kun je meedoen?
Geef je op bij: projectgroep@kerkennachtamersfoort.nl
En zoek contact met andere kerken in je wijk. In samenwerking met andere kerken, wordt de organisatie nog leuker. Stel een werkgroepje samen van mensen uit jullie kerk die het leuk vinden om Kerkennacht Amersfoort te organiseren. Maak het niet te ingewikkeld en laat vooral zien waar je goed in bent. Probeer zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de uitvoering. Op www.raadvankerken.nl staan allerlei tips en suggesties.