De Organisatie rondom Kerkennacht Amersfoort en het centrale programma worden gefinancierd door de Raad van Kerken.

De programma’s van de deelnemende kerken financieren ze zelf.