Ook dit jaar willen we met een groot aantal zangers het centrale programma opluisteren.
Onder begeleiding van dirigent Frits Klostermann zal het projectkoor een half uur een gevarieerd repertoire liederen zingen.
De liederen worden van tevoren ingestudeerd worden. Zangers kunnen ongeveer 3 weken van tevoren op verschillende plaatsen bij een koor aansluiten om de liederen te oefenen.

Heb je zin om mee te zingen. Geef je dan op. e-mail: projectgroep@kerkennachtamersfoort.nl

  1. Graag je naam, stemsoort, mailadres, indien mogelijk de kerk waar je bij hoort doorgeven.
  2. Alle liederen worden via de mail opgestuurd en zijn te beluisteren via YouTube. Klik hier voor de liederen
  3. We gaan er vanuit dat je zelf de liederen uitprint, of via tablet meeneemt.
  4. Je bent uitgenodigd om naar de repetitie avonden te gaan. Klik hier voor de repetitie avonden.
  5. Om zaterdag 24 juni om uiterlijk 19:30 uur wordt je in de St. Joriskerk verwacht. Je mag natuurlijk ook eerder komen om ons programma mee te doen. Zie Centrale programma.
  6. Er is in de St. Joriskerk geen gelegenheid om voorafgaand aan de uitvoering in te zingen.

De generale repetitie is: Op zaterdag 17 juni van 14:00-16:00 uur in de Fonteinkerk.
Adres van de Fonteinkerk is: Robert Kochstraat 4,  3817 JM Amersfoort

Extra repetitie : Vrijdag 23. 20:00 – 22:00 uur: van in de Kerk van Jezus Christus (van de Heiligen der Laatste Dagen).
Adres: Laurens Costerplein 14,  3817 HH  Dirigent Greta Devliegher.