Meer dan tweehonderd vrijwilligers zetten zich in voor een geslaagde Kerkennacht.

Kerken werken zowel samen aan het centrale programma, als aan het gezamenlijke programma van kerken uit één buurt, of afzonderlijk. Samen met de projectgroep Kerkennacht dragen zij zorg voor alle aspecten van dit evenement. Door samen te denken en te doen ontstaan daarbij ook weer nieuwe en inspirerende verbanden.

De centrale organisatie en coördinatie van de Kerkennacht Amersfoort ligt in handen van de projectgroep Kerkennacht Amersfoort, zij werken onder auspiciën van de lokale Raad van Kerken.

De projectgroep doet onder andere het volgende:

  • zorgt voor het centrale programma van Kerkennacht Amersfoort 2017.
  • stimuleert de samenwerking van de lokale kerken in de wijk (de gemeente Amersfoort is ingedeeld in wijken).
  • onderhoudt contacten met de wijkcoördinatoren van deze wijken.
  • geeft, indien nodig, ondersteuning aan de wijk of de lokale kerken, in het meedenken van een programma.
  • geeft, indien nodig, ondersteuning aan de wijk of lokale kerken, in de PR.
  • zorgt voor de PR van KerkennachtAmersfoort met onder andere; driehoeksborden, spandoeken, persberichten in stedelijke kranten en zorgt voor de website, twitter en facebook.