Het programma van Kerkennacht Amersfoort 2017  op  zaterdag 24 juni. 

  • Het centrale programma in de St. Joriskerk, vanaf 19:00 uur in de St. Joriskerk.
  • Projectkoor, samengesteld door zangers uit Amersfoort en omgeving dat om 20:30 uur in de St. Joriskerk zingt.
  • De programma’s van de kerken in Amersfoort
  • Het jongerenprogramma: MEER ( 16 – 25 jaar)
  • Het tienerprogramma: MEER ( 12 – 15 jaar)
  • De Bijbelleesmarathon dat begint om 10:00 uur in de Onze Lieve Vrouwetoren en eindigt om 20:00 uur in de St. Joriskerk.

De Amersfoortse kerken werken samen aan Kerkennacht 2017.

(Bergkerk, Westerkerk, Luthersekerk, Johanneskerk, St.Martinuskerk, Ichthuskerk, Adventkerk, St.Josephkerk, Leger des Heils, H.Geest geloofsgemeenschap, St. Joriskerk, Oecumenische Ruimtevieringen Aegtenkapel, St. Franciscus Xaveriuskerk, De Orthodoxe Parochie Amersfoort, Fonteinkerk, Henricus geloofsgemeenschap, Kerk van Jezus Christus de Heilige der Laatste Dagen, Eglise Basileia, Grace Church, De Hoeksteen, De Bron, de Kandelaar, Heilige Kruiskerk, Martuskerk en St. Ansfriduskerk)